Masinių renginių apsauga

Organizuojame apsaugą ir rūpinamės saugumu jūsų renginyje. Mes turime didelę patirtį saugant įvairius masinius renginius. Mūsų apsaugos tarnyboje dirba atitinkamai paruošti ir išklausę specialius mokymus apsaugos darbuotojai.

Mūsų apsaugos įmonė siūlo:

 • Jūsų renginiui tinkamiausią paslaugų paketą – rizikų
  įvertinimą, nenumatytų situacijų planavimą, operatyvų
  planavimą, siekiant užtikrinti kvalifikuotą operatyvios komandos
  darbą;
 • susipažinimą su objekto specifika ir teritorijos analizę priešrenginį;
 • būtino apsaugos personalo skaičiaus planavimą, kuris busformuojamas, įvertinus planuojamo renginio dalyvių skaičių;
 • renginio lankytojų ir dalyvių įėjimo leidimų ir bilietų
  kontrolę;
 • parengtą apsaugos įmonės bendradarbiavimo planą su vietos
  teisėsaugos įstaigomis, kad, jei prireiktų, gautų operatyvią
  pagalbą;
 • techninių saugos priemonių (vaizdo stebėjimo sistemų, specialaus
  atitvėrimo) montavimą;
 • Viešosios tvarkos laikymosi, saugos ir priešgaisrinės saugosreikalavimų laikymosi kontrolę.